V edycja konferencji
"Człowiek Zalogowany"

25-26 lutego 2017 r.

Uczestnicy czynni
rejestracja

do 14 lutego

Uczestnicy bierni
rejestracja

do 21 lutego

feature img

Serdecznie zapraszamy,

do udziału w piątej edycji Konferencji "Człowiek Zalogowany". Tegorocznym tematem wydarzenia jest "Cyfrowa miłość".


Konferencja odbędzie się w dniach 25-26 lutego 2017 roku w Krakowie, a jej organizatorem jest Instytut Psychologii Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego..

Konferencja ma charakter interdyscyplinarny i jest okazją do spotkania specjalistów ze wszystkich dziedzin odnoszących się do funkcjonowania człowieka w środowisku internetowym. Zapraszamy naukowców, doktorantów i studentów, przedstawicieli różnych obszarów nauki do biernego lub czynnego udziału w formie referatów, plakatów lub głosu w dyskusji. Mamy nadzieję, że podobnie jak w poprzednich edycjach, konferencja stanie się okazją do wymiany poglądów, dyskusji stanowisk i dzielenia się efektami badań oraz integracji środowisk naukowo-badawczych z całej Polski. Po konferencji planowane jest wydanie recenzowanej publikacji, w której znajdą się najciekawsze spośród zaprezentowanych prac.

Temat konferencji – "Cyfrowa miłość" obejmuje wszelkie zjawiska powiązane z bliskimi relacjami, intymnością, seksualnością oraz związkami w świecie wirtualnym lub zapośredniczonymi przez Internet.

Poniżej podajemy proponowane wątki tematyczne:

powstawanie i dynamika związków na forach internetowych i w mediach społecznościowych,
portale i aplikacje randkowe,
bliskość w relacjach wyłącznie internetowych,
przejście z relacji wirtualnych na kontakt bezpośredni,
Internet jako medium utrzymywania relacji,
cyberseks,
relacje rodzinne i przyjacielskie w sieci,
atrakcyjność seksualna awatarów oraz osobowości kreowanych w sieci,
zaburzenia i dewiacje seksualne w cyberprzestrzeni,
anonimowość internetowa a związki,
bliskość a wirtualna rzeczywistość (VR),
fascynacja seksualna internetowymi idolami,
relacja z postaciami wirtualnymi sterowanymi przez komputer,
płeć awatarów a interakcje społeczne z nimi i ich posiadaczami,
interakcje z osobami, awatarami i botami; różnice i cechy wspólne,
relacja z postaciami wirtualnymi sterowanymi przez komputer,
zjawisko sekstingu.

Rejestracja uczestników czynnych trwa do 14 lutego 2017 r.
Rejestracja uczestników biernych będzie trwała do 21 lutego 2017 r.


Rejestracja

dla uczestników biernych oraz czynnychfeature img

Szczegółowe informacje dotyczące rejestracji,

Formularz zgłoszenia wraz ze streszczeniem referatu/plakatu (w przypadku rejestracji czynnej) należy wysłać na adres:
czlowiekzalogowany@gmail.com do dnia 14 lutego (rejestracja uczestników czynnych) lub 21 lutego (rejestracja uczestników biernych).

REJESTRACJA UCZESTNIKÓW BIERNYCH REJESTRACJA UCZESTNIKÓW CZYNNYCH
formularz zgłoszenia
Formularz streszczenia

OPŁATA KONFERENCYJNA

Udział w konferencji jest płatny zarówno dla uczestników czynnych, jak i biernych. Opłaty konferencyjne są następujące:

Dla uczestników czynnych:
pracownicy naukowi, doktoranci – 280 zł
studenci – 140 zł
Opłata zawiera: udział w konferencji, materiały konferencyjne, przerwy kawowe, obiad oraz możliwość uczestnictwa w bankiecie.

Dla uczestników biernych - 50 zł
Opłata zawiera: udział w konferencji oraz przerwy kawowe.

Opłaty nie zawierają: dojazdu i wyjazdu z miejsca konferencji, zakwaterowania.

UWAGA!
Każde zgłoszenie powinno zawierać dane, na jakie powinna być wystawiona faktura za opłatę konferencyjną. Jest to warunek wstępny przyjęcia zgłoszenia.

Aby zarejestrować się należy wypełnić oraz wysłać zamieszczony na górze zakładki formularz, a także w wyznaczonym terminie dokonać opłaty konferencyjnej.

Wpłat należy dokonywać na konto:

Uniwersytet Jagielloński,

Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej

ul. Łojasiewicza 4, 30-348 Kraków

Bank PEKAO S.A. nr: 94 1240 4722 1111 0000 4856 6759

W tytule przelewu prosimy wpisać: "2001269 imię i nazwisko osoby biorącej udział w konferencji".

Ze względów organizacyjnych prosimy o nie dokonywanie wpłat w ostatniej chwili.

FAKTURA POTWIERDZAJĄCA DOKONANIE WPŁATY

Faktura za udział w konferencji wystawiana jest do 7 dni od daty wpływu, domyślnie na dane osoby wpłacającej.
Jeżeli uczestnik konferencji chce aby faktura została wystawiona na inne dane niż wpłacającego, powinien poinformować o tym organizatorów przy zgłoszeniu na konferencję, przed uiszczeniem opłaty.Informacje

feature img

Lokalizacja konferencji

Konferencja „Człowiek zalogowany” odbywa się w budynku Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ, przy ul. Łojasiewicza, sala 0.310 (parter, wejście główne).
W głównym holu budynku będą czekać na Państwa nasi wolontariusze.

Dojazd

Samochód - Bezpłatny parking dla samochodów Uczestników znajduje się bezpośrednio przy Instytucie (wjazd z prawej strony budynku patrząc od frontu, blisko ulicy Grota-Roweckiego). Ponadto można parkować na terenie całego Kampusu UJ.

Komunikacja miejska - Z dworca kolejowego/autobusowego Kraków Główny najłatwiej dojechać tramwajem 52 (do przystanku Norymberska). W weekendy tramwaj ten jeździ co 10 minut. Rozkład

Książka abstraktów

Wyświetl


Program konferencji

Pobierz


Monografia pokonferencyjna

Informacje dla autorów


Również w tym roku planujemy wydać monografię pokonferencyjną. Do nadsyłania rozdziałów zaproszeni są wszyscy uczestnicy czynni (tzn. prelegenci oraz osoby zgłaszające poster).
Aby rozdział został opublikowany musi otrzymać pozytywne recenzje od dwóch niezależnych Recenzentów. Więcej szczegółów zostanie przedstawionych w trakcie konferencji.
Dotychczas ukazały się już cztery monografie wydane przez Jagiellońską Bibliotekę Cyfrową - znajdą je Państwo poniżej

Organizatorzy

img

Komitet naukowy

Komitet organizacyjny

Informacje kontaktowe

Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ


ul. Łojasiewicza 4, 30-348 Kraków

czlowiekzalogowany@gmail.com